GISCOM är ett investeringsbolag vars affärsidé är att äga minoritets- eller majoritetsposter i kvalitativa bolag. Genom styrelse- och operativt arbete genomför vi kontinuerliga förbättringar i bolagen.